ماشین های اسپرسوساز

capitani

Skycap

سازگار با کپسول طرح Nespresso
ظرفیت مخزن:1 لیتر-وزن:3.5 کیلوگرم-ابعاد:11*32*26سانتی متر
فشار پمپ :19 بار
دارای مخزن زباله-دارای کف ساز شیر-مخزن دمنوش و چای
skycap
premuim

Premium

سازگار با کپسول طرح Nespresso
ظرفیت مخزن:1.8 لیتر-وزن:3.5 کیلوگرم-ابعاد:13.5*39.5*30.5سانتی متر
فشار پمپ :20 Bar
 تمام اتوماتیک -دارای مخزن زباله-دارای پایه نگه دارنده فنجان قابل تنظیم
گرم کردن آب در 60ثانیه

Espresso

سازگار با کپسول طرح L.E.P
ظرفیت مخزن:1 لیتر-وزن:3.5 کیلوگرم-ابعاد:26*29*22سانتی متر
فشار پمپ :20 Bar
دارای مخزن زباله-دارای پایه نگه دارنده فنجان قابل تنظیم
گرم کردن آب در 60ثانیه
espresso