محصولات HO.RE.CA

قهوه gold

این نوع قهوه که با بسته بندی طلایی و مشکی و به
وزن 1 کیلوگرم عرضه می شود از ترکیب بهترین
دانه های قهوه عربیکا و به صورت 100 %تهیه گردیده است
لازم به توضیح است این نوع از قهوه هم به صورت کامل برزیل و کامل کلمبیا موجود می باشد.

ربوستا

عربیکا

مشخصات طعم

roast
aroma
acidity
gold
verde

قهوه verde

این نوع قهوه که با بسته بندی سبزو مشکی و به
وزن 1 کیلوگرم عرضه می شود از ترکیب بهترین
دانه های قهوه عربیکا و ربوستا تهیه گردیده است

ربوستا

عربیکا

مشخصات طعم

roast
aroma
acidity

قهوه rosso

این نوع قهوه که با بسته بندی قرمز و مشکی و به
وزن 1 کیلوگرم عرضه می شود از ترکیب بهترین
دانه های قهوه عربیکا و ربوستا تهیه گردیده است

ربوستا

عربیکا

مشخصات طعم

roast
aroma
acidity
rosso
blu

قهوه blu

این نوع قهوه که با بسته بندی آبی و مشکی و به
وزن 1 کیلوگرم عرضه می شود از ترکیب بهترین
دانه های قهوه عربیکا و ربوستا تهیه گردیده است

ربوستا

عربیکا

مشخصات طعم

roast
aroma
acidity