محصولات خانگی

قهوه آسیاب شده Ground Coffee

این نوع قهوه که با بسته بندی مشکی و به
وزن 250 گرم عرضه می شود از ترکیب بهترین
دانه های قهوه عربیکا و ربوستا تهیه گردیده است

ربوستا

عربیکا

مشخصات طعم

roast
aroma
acidity
ground
kenya

قهوه دانه کنیا Kenya Coffee

این نوع قهوه که در بسته بندی های 1 کیلوگرمی عرضه می شود
مخصوص مصرف در منزل می باشد

ربوستا

عربیکا

مشخصات طعم

roast
aroma
acidity